• image
  • image
  • image
  • image show
  • image show
  • image show
  • ebola
  • image show
  • image show
Previous Next
16945 thaihealth cdikmopswx67
นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล
ผอก.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยา จำนวน ๕ กล่อง) piyamanee 16
2 ประกาศฯ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก 6 รายการ Saowadee 11
3 เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ วงเงิน 2,704,000 บาท งบ 2562 Saowadee 8
4 ประกาศฯ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือด จำนวน 6 รายการ วงเงิน 2,704,000 บาท Saowadee 13
5 ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน๗ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ piyamanee 11
6 ประกาศฯ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก 2 รายการ Saowadee 10
7 เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 29 รายการ จำนวนเงิน 595,632.84 บาท piyamanee 8
8 ประกาศเชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมพิจาณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคาของวัสุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ piyamanee 12
9 เผยแพร่ราคากลาง สารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 2 รายการ 4,620,000 บาท Saowadee 8
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 29 รายการ ในวเงิน 595,632.84 บาท piyamanee 10
11 เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ จำนวนเงิน 893,606.39 บาท piyamanee 8
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 2,560,000 บาท piyamanee 8
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ Saowadee 13
14 ประกาศฯเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกำหนดคุณลักษณะฯสารเคมีไข้เลือดออก 7 รายการ 3,171,500 บาท งบ 2562 Saowadee 15
15 ประกาศฯเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกำหนดคุณลักษณะฯสารเคมีมาลาเรีย 2 รายการ 4,620,000 บาท งบ 2562 Saowadee 9
16 ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมพิจารณากำหนดคุณลักษณะฯ วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ วงเงิน 350,500 บาท 62 Saowadee 8
17 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ piyamanee 9
18 เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตจุลสารสคร.๕ ราชบุรี (ทันโลก ทันโรค) งบประมาณ 2562 piyamanee 8
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ piyamanee 53
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 8 รายการ วงเงิน 1,740,500 บาท งบประมาณ 2562 Saowadee 41
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
You are here: