• image
  • image
  • image
  • image show
  • image show
  • image show
  • ebola
  • image show
  • image show
Previous Next
16945 thaihealth cdikmopswx67
นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล
ผอก.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ piyamanee 13
2 ประกาศฯ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ จัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก 1 รายการ Saowadee 24
3 ประกาศฯ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ วงเงิน 2,620,000 บาท Saowadee 22
4 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยา จำนวน ๕ กล่อง) piyamanee 35
5 ประกาศฯ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก 6 รายการ Saowadee 40
6 เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ วงเงิน 2,704,000 บาท งบ 2562 Saowadee 26
7 ประกาศฯ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือด จำนวน 6 รายการ วงเงิน 2,704,000 บาท Saowadee 21
8 ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน๗ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ piyamanee 18
9 ประกาศฯ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก 2 รายการ Saowadee 14
10 เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 29 รายการ จำนวนเงิน 595,632.84 บาท piyamanee 19
11 ประกาศเชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมพิจาณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคาของวัสุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ piyamanee 18
12 เผยแพร่ราคากลาง สารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 2 รายการ 4,620,000 บาท Saowadee 15
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 29 รายการ ในวเงิน 595,632.84 บาท piyamanee 21
14 เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ จำนวนเงิน 893,606.39 บาท piyamanee 16
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 2,560,000 บาท piyamanee 17
16 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ Saowadee 19
17 ประกาศฯเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกำหนดคุณลักษณะฯสารเคมีไข้เลือดออก 7 รายการ 3,171,500 บาท งบ 2562 Saowadee 28
18 ประกาศฯเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกำหนดคุณลักษณะฯสารเคมีมาลาเรีย 2 รายการ 4,620,000 บาท งบ 2562 Saowadee 15
19 ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมพิจารณากำหนดคุณลักษณะฯ วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ วงเงิน 350,500 บาท 62 Saowadee 14
20 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ piyamanee 19
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
You are here: