• image
  • image
  • image
  • image show
  • image show
  • image show
  • ebola
  • image show
  • image show
Previous Next
16945 thaihealth cdikmopswx67
นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล
ผอก.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
 

ข่าวรับสมัครงาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ขอเลื่อนกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่มาลาเรียฯ ต.ผู้ช่วยประสานงานฯ somsiri 4
2 ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการส่งผลงานวิชาการ ประจำปี 2562 Administrator 4
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ จนท.มาลาเรีย ปีงบประมาณ 2562 somsiri 11
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต.นักกีฏวิทยา somsiri 53
5 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย RAI2E ปีงบประมาณ 2562 somsiri 70
6 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต.นักวิทย์ฯ somsiri 55
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรุ้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 พนักงานกระทรวงฯ ต.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ somsiri 53
8 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย RAI2E ปีงบ 2561 somsiri 44
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ต.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ somsiri 58
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ จนท.มาลาเรีย ครั้งที่ 1 (ศตม.5.2 พบ.และศตม.5.4 รบ.) somsiri 72
11 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย RAI2E ปีงบประมาณ 2561 somsiri 80
12 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2561 somsiri 250
13 ประกาศขอเลื่อนเวลาในประเมินสมรรถนะฯ ต.นักวิชาการสาธารณสุข somsiri 134
14 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการฯ ครั้งที่ 2 ต.นักเทคนิคการแพทย์ somsiri 154
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ต.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักวิชาการสาธารณสุข somsiri 227
16 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบฯ ครั้งที่ 2/2561 ต.นักเทคนิคการแพทย์ Administrator 171
17 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบฯ ครั้งที่ 3/2561 ต.นักวิชาการสาธารณสุข ต.นักวิทยาศาสต์การแพทย์ Administrator 441
18 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 ต.นักเทคนิคการแพทย์ somsiri 156
19 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 3 ต.นักวิทย์ฯ และนักวิชาการสาธารณสุข somsiri 462
20 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่โครงการควบคุมยาสูบฯ somsiri 78
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
You are here: