• image
  • image
  • image
  • image show
  • image show
  • image show
  • ebola
  • image show
  • image show
Previous Next
16945 thaihealth cdikmopswx67
นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล
ผอก.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ จนท.มาลาเรีย ครั้งที่ 1 (ศตม.5.2 พบ.และศตม.5.4 รบ.)

ข่าวรับสมัครงาน
เขียนโดย somsiri    วันพุธที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕:๐๓ น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ จนท.มาลาเรีย และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ ครั้งที่ 1 (ศตม.5.2 พบ.และศตม.5.4 รบ.)

 
You are here: