• image
  • image
  • image
  • image show
  • image show
  • image show
  • ebola
  • image show
  • image show
Previous Next
16945 thaihealth cdikmopswx67
นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล
ผอก.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 8 รายการ วงเงิน 1,740,500 บาท งบประมาณ 2562

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เขียนโดย Saowadee    วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๒๓:๑๕ น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ วงเงิน 1,740,500 บาท งบประมาณ 2562

 
You are here: