• image
  • image
  • image
  • image show
  • image show
  • image show
  • ebola
  • image show
  • image show
Previous Next
16945 thaihealth cdikmopswx67
นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล
ผอก.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
 

ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (e-bidding) 4 รายการ 3,540,000บาท งบ 2562

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เขียนโดย piyamanee    วันพุธที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๘:๐๑ น.

ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (e-bidding) 4 รายการ 3,540,000บาท งบ 2562

 
You are here: