• image
  • image
  • image
  • image show
  • image show
  • image show
  • ebola
  • image show
  • image show
Previous Next
16945 thaihealth cdikmopswx67
นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล
ผอก.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับอาวุโส 1402

ข่าวประชาสัมพันธ์
เขียนโดย somsiri    วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๒๑:๓๑ น.

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับอาวุโส 1402

- แบบบรรยายลักษณะงาน 1402

- เอกสารแนบ 2.3

 
You are here: