• image
  • image
  • image
  • image show
  • image show
  • image show
  • ebola
  • image show
  • image show
Previous Next
16945 thaihealth cdikmopswx67
นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล
ผอก.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
 

ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (e-bidding) 8 รายการ 1,740,500 บาท งบ 2562

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เขียนโดย Saowadee    วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๒๑:๕๘ น.

ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (e-bidding) 8 รายการ 1,740,500 บาท งบ 2562

 
You are here: