• image
  • image
  • image
  • image show
  • image show
  • image show
  • ebola
  • image show
  • image show
Previous Next
16945 thaihealth cdikmopswx67
นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล
ผอก.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 3 ต.นักวิทย์ฯ และนักวิชาการสาธารณสุข

ข่าวรับสมัครงาน
เขียนโดย somsiri    วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๒๑:๒๗ น.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3 ต.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และต.นักวิชาการสาธารณสุข

 - ใบสมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 
You are here: