• image
  • image
  • image
  • image show
  • image show
  • image show
  • ebola
  • image show
  • image show
Previous Next
16945 thaihealth cdikmopswx67
นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล
ผอก.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ วงเงิน 1,280,000 บาท เงินบำรุง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เขียนโดย Saowadee    วันพฤหัสบดีที่ ๐๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๒๒:๒๗ น.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,280,000 บาท

 
You are here: