• image
  • image
  • image
  • image show
  • image show
  • image show
  • ebola
  • image show
  • image show
Previous Next
16945 thaihealth cdikmopswx67
นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล
ผอก.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้29
mod_vvisit_counterเมื่อวาน45
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด123898

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 3.84.243.246
วันที่ : ๒๒,ก.พ. ๒๕๖๒
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
 
เนื้อหาหลัก
เขียนโดย Administrator    วันอังคารที่ ๑๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๗:๐๘ น.

 

16945 thaihealth cdikmopswx67

นายแพทย์สมาน  ฟูตระกูล
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 

หมอพราน   nikom sopapan
นายพราน ไพรสุวรรณ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
รองผู้อำนวยการ
  นายนิคม กสิวิทย์อำนวย
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการ
นางสาวโสภาพรรณ จิรนิรัติศัย
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการ
       
alt alt petcharut anusorn
นางนัยนา อ่อนโพธิ์แก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
นายธีรเนตร พานิชเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล 

นางเพชรรัตน์ อรุณภาคมงคล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นายอนุสรณ์ ภวภูตานันท์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยง
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
       
alt supaluk alt kawee
นางขนิษฐา  อติรัตนา
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 

นางสาวศุภลักษณ์ แย้มสกุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ

 
 นายชีวิน สมสว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
นายกวี โพธิ์เงิน
นักวิชาการสาธารณสุข 
ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรค
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
       
jutatip krilerk ไพฑรย หวหนาจำนงค
นางสาวจุฑาทิพย์ ชมภูนุช
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง
นายไกรฤกษ์  สุธรรม
นักเทคนิคการแพทย์
ชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
นายไพฑูรย์ เนียมหอม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 จ.กาญจนบุรี
นายจำนงค์ หลวงไกร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 จ.เพชรบุรี
       
 หวหนาสประสนน หน.ศตม.5.4-ราชบร    
นายสุประสันน์ วิริยะวงศานุกูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่ 5.3 จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายเสนาะ พ่วงฟัก
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ราชบุรี
   
       
       
       
       

 

 

 
You are here: