• image
  • image
  • image
  • image show
  • image show
  • image show
  • ebola
  • image show
  • image show
Previous Next
16945 thaihealth cdikmopswx67
นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล
ผอก.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกร ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฎิบัติการ และเจ้าพนักงานเวชสถิติปฎิบัติงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
เขียนโดย Administrator    วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๒๑:๕๗ น.

apply f2  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกร ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฎิบัติการ และเจ้าพนักงานเวชสถิติปฎิบัติงาน icon-2

 
You are here: