• image
  • image
  • image
  • image show
  • image show
  • image show
  • ebola
  • image show
  • image show
Previous Next
16945 thaihealth cdikmopswx67
นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล
ผอก.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้29
mod_vvisit_counterเมื่อวาน38
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด127296

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.226.73.255
วันที่ : ๒๐,เม.ย. ๒๕๖๒
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เนื้อหาหลัก
เขียนโดย Administrator    วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๗:๔๒ น.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

alt วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิชาการระดับประเทศในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และพัฒนาเครือข่ายให้ได้มาตรฐานภายในปี 2563”
 
alt พันธกิจ
           1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ
            2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
            3. เสริมสร้างศักยภาพ เครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐานในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
            4. สนับสนุนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
alt กลยุทธ์

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายให้มีระบบการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
2.  พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ วิจัย และเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิผล
3.  ปรับปรุงฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
4.  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ
5.  เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
 
You are here: