^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Vinaora Visitors Counter

003837
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5
33
5
3721
436
267
3837

Your IP: 54.162.227.37
Server Time: 2018-06-24 10:15:20
   
   
2561

เจ้าหน้าที่ ศตม.5.3 จ.ประจวบฯ ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย และอาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมวันมาลาเรียโลก ในพื้นที่หมู่ 11 บ้านแพรกตะคร้อตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรีย ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2561

อัพเดต 14 พ.ค. 61 คลิ๊ก>>> 

เจ้าหน้าที่ ศตม.5.3 ร่วมกับ นคม.5.3.5 อ.บางสะพาน จัดกิจกรรมสื่อสารความเสี่ยงโรคไข้มาลาเรีย ในพื้นที่หมู่ 3 บ้านท่าใหญ่ ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรีย ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ในวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2561

อัพเดต 10 พ.ค. 61 คลิ๊ก>>> 

เจ้าหน้าที่ ศตม.5.3 จ.ประจวบฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาจ้าว อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมรณรงค์วันมาลาเรียโรค ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านกระทุ่น ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรีย ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

คลิ๊ก>>>

สถานการณ์ไข้มาลาเรียประจำเดือนเมษายน 2561

คลิ๊ก>>>

 

เจ้าหน้าที่ ศตม. และ นคม. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2561

คลิ๊ก>>>

สถานการณ์ไข้มาลาเรียประจำเดือนมีนาคม 2561

คลิ๊ก>>>

เจ้าหน้าที่ ศตม. และ นคม. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชการสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันที่ 31 มีนาคม 2561

คลิ๊ก>>>

 

เจ้าหน้าที่ ศตม. และ นคม. ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมทำกิจกรรม 5ส ในพื้นที่ของตนเอง ประจำปี 2561

คลิ๊ก>>>

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2561 ที่ อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี และอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คลิ๊ก>>>

สถานการณ์ไข้มาลาเรียประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

คลิ๊ก>>>

กรมขนส่งทางบก แจ้งผู้ยื่นขอทำใบขับขี่ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์รูปแบบใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

คลิ๊ก>>>

สคร.ที่ 5 จ.ราชบุรี กรมควบคุมโรค ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง

คลิ๊ก>>>

สรุปผลการดำเนินงานโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2560

คลิ๊ก>>>

สถานการณ์ไข้มาลาเรียประจำเดือนมกราคม 2561

คลิ๊ก>>>

เจ้าหน้าที่กีฏวิทยาของ ศตม.ที่ 5.3 จ.ประจวบฯ ดำเนินการสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายในเขตเทศบาลเมืองประจวบฯรอบที่ 2 ปี 2561 โดยใช้แอปพลิเคชั่นทันระบาด

คลิ๊ก>>>

เจ้าหน้าที่ ศตม. 5.3 จ.ประจวบฯ เข้าร่วมจัดบูธ ให้ความรู้เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับโรคติดต่อที่นำโดยแมลง ณ โรงเรียนราษฏ์บำรุง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 

 คลิ๊ก>>>

 

 

ดูทั้งหมด>>>