กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง :: Update 26/9/2561

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
เป็นประธานในการประชุม

Workshop on Thailand – Myanmar Border Health Cooperation for Disease Surveillance Prevention and Control
25 September 2018 at Prachuap Grand Hotel, Prachuap khirikhan Province

th mm1

th mm2 th mm3

th mm4 th mm5

 

"เปิดตลาดผู้ใช้ พบกับ ผู้ผลิตข้อมูลข่าวสาร"
ณ ห้องประชุมกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
วันที่ 10 กันยายน 2561

ประชุมกลุ่ม

ประชุมกลุ่ม ประชุมกลุ่ม

ประชุมกลุ่ม ประชุมกลุ่ม