อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562 วันเผยแพร่

ผู้รับผิดชอบงานวารสาร

- นางสาวกฤตยา  โยธาประเสริฐ 20170928 ±˜±=±= 0020   - นางสาวศุภลักษณ์  แย้มสกุล 20170928 ±˜±=±= 0019

- นางจตุพร  กุศลส่ง              20170928 ±˜±=±= 0004  - นางพรรวินท์  ชำนาญกิจ      20170928 ±˜±=±= 0016

- นางสาวสุธาทิพย์  บูรณสถิตนนท์ 20170928 ±˜±=±= 0003  - นางปิยนุช  เทพยสุวรรณ 20170928 ±˜±=±= 0006

- นางสาวสงกรานต์  ดีรื่น        20170928 ±˜±=±= 0036

 

 

*********************************************************

แนวทางการจัดทำวารสาร

1.Flow chart วารสาร 2560 .docx

2.คำแนะนำสำหรับผู้เขียน.docx

3.ใบสมัครส่งบทความ.docx

 

*********************************************************

 

*วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 เล่ม 1 ปี 2560

*วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 เล่ม 2 ปี 2560

 

 

 

สัมมนาวิชาการ ปี 2561
17กย.61 ผอ.ตรวจเยี่ยมกลุ่มพัฒนาวิชาการ
ประชุม End TB 2561
ประชุมHIV สคร.5 ราชบุรี กับสคร.6 ชลบุรี
เครื่อข่ายวัณโรค สสจ.ปัตตานี
นิเทศ ติดตาม
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=-7nzSIytdpY
Big Cleaning day 16 - 7 - 2018
ปลูกต้นไม้ 26 กค.2561
ออกกำลังกาย
NOC - TB กค.2561
เทศบาล
เทศบาล ต.โพธิ์พญา

กลุ่มพัฒนาวิชาการ (ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์)

ถนนศรีสุริยวงค์ ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๓๒๓๓-๘๓๐๗-๘, ๐-๓๒๓๒-๘๕๗๕, ๐-๓๒๓๒-๕๕๖๐

E-mail : [email protected]

Copyright 2011 งานวารสาร. Designed by Joomla 1.7 templates and web hosting by justhost reviews. All Rights Reserved.