อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, 18 มีนาคม 2562 วันเผยแพร่

* สธ.และทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ "ถึงเวลายุติปัญหาวัณโรค"

    ในวันวัณโรคสากล

* เรียกคืนยาลอซาร์แทน(Losartan)

* แพทย์เตือนพฤติกรรมเสี่ยงทำร้าย "ไต" แม้ไม่ได้กินเค็ม

*กรมควบคุมโรค ย้ำ "โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร"

ไม่ติดต่อสู่คน แต่ขอให้ประชาชนยึกหลัก "สุก ร้อน สะอาด"

* WORLD TB DAY 2019

It's TIME TO ZERO TB  ถึงเวลายุติปัญหาวัณโรค

* กรมวิทย์ฯ พัฒนาการทดสอบผลิตภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อ

และเผย 70%(v/v) แอลกอฮอล์ใช้ฆ่าเชื้อวัณโรคได้ผลดี

* สถานการณ์วัณโรคและกิจกรรมการดำเนินงาน

* กรมควบคุมโรค เผยประเทศไทยเฝ้าระวัง

และติดตามสถานการณ์โรคหัดอย่างใกล้ชิด พร้อมเดินหน้าเร่งรัดกำจัดโรคหัดตามเป้าหมาย

* สรุป แนวทางการให้บริการในคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่

* แนวทางการสอบสวนและควบคุมวัณโรค

* สมุดบันทึกสุขภาพผู้ป่วยที่รักษาด้วยสูตรยาแนวที่ 1

* การกำกับและประเมินผลการดำเนินงานวัณโรค

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560-2564

* กรมควบคุมโรค เร่งดำเนินการตรวจสอบกรณีบุคคล

บุกรุกทำร้ายร่างกายครู-นักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ด้าน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

* กรมวิทย์ฯ เร่งยุติวัณโรคพัฒนาเครือข่ายห้องแล็ป

* พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

* กรมควบคุมโรค เผยไทยเร่งดำเนินการเพื่อลดปัญหา

วัณโรคอย่างเข้มข้น  ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

* อย. เผยไม่มีการนำเข้ายาอิมมิวโนโกลบูลินจากจีน

* กรมควบคุมโรค เปิดอาคารศูนย์พัทยารักษ์

   อ.บางละมุง จ.ชลบุรี   สคร.6 ชลบุรี

   ต้นแบบงานบริการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เมืองพัทยา

* กรมควบคุมโรค แนะประชาชนใช้หลักการ

   "SEX รอบคอบ ตอบOK"

* กรมควบคุมโรคปฏิรูปสถาบันราชประชาสมาสัย  

     เพิ่มบทบาทระวังโรคจาการประกอบอาชีพ - สิ่งแวดล้อม

* กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สคร.5 จ.ราชบุรี

     ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

* กรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์โรคหัดในพื้นที่

    ภาคใต้ตอนล่างอย่างใกล้ชิด

* กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ และเครื่อข่าย

    เดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านเอชไอวีกลุุ่มผู้ต้องขาในเรือนจำ

* กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพิ่มศักยภาพการตรวจวิเคราะห์

    เพื่อควบคุมคุณภาพชุดน้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคซิฟิลิส

สัมมนาวิชาการ ปี 2561
17กย.61 ผอ.ตรวจเยี่ยมกลุ่มพัฒนาวิชาการ
ประชุม End TB 2561
ประชุมHIV สคร.5 ราชบุรี กับสคร.6 ชลบุรี
เครื่อข่ายวัณโรค สสจ.ปัตตานี
นิเทศ ติดตาม
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=-7nzSIytdpY
Big Cleaning day 16 - 7 - 2018
ปลูกต้นไม้ 26 กค.2561
ออกกำลังกาย
NOC - TB กค.2561
เทศบาล
เทศบาล ต.โพธิ์พญา

กลุ่มพัฒนาวิชาการ (ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์)

ถนนศรีสุริยวงค์ ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๓๒๓๓-๘๓๐๗-๘, ๐-๓๒๓๒-๘๕๗๕, ๐-๓๒๓๒-๕๕๖๐

E-mail : Saltdpc4@yahoo.com

Copyright 2011 ข่าวประชาสัมพันธ์. Designed by Joomla 1.7 templates and web hosting by justhost reviews. All Rights Reserved.