อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, 16 ตุลาคม 2561 วันเผยแพร่

 

* ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการส่งผลงานวิชาการ ประจำปี 2562

   - แนวทางการส่งผลงานฯ

   - แบบแจ้งความจำนง

 

* กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ เร่งค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำทั่วประเทศ

 

* เฝ้าระวังควบคุมโรคหัด 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

 

* 1 ต.ค.61 โรงพยาบาลสังกัด สธ. ชวนประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยา

* สธ.เตือนเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ เลี่ยงนกพิราบ

ลดเสี่ยงติดโรคคริปโตคอกโคสิส จากเชื้อราในมูลนก 

* การรับมือ...โรคฮิตในผู้สูงอายุ

* รมว.สธ.มอบนโยบายปี 2562  เน้น 5 งานสำคัญ 

*********************************************************

* "หลังคาแดง" วิธีสร้างสุขภาพจิตดี ในยุคสังคมอุดมความเครียด 

* โรคจิตเภท อีกกลุ่มโรคในผู้ป่วยจิตเวช พบได้ 1ใน100

*********************************************************

* เตือนภัย ยาเขียว-เหลือง ระบาดในโรงเรียน จ.ราชบุรี

* สาธารณสุข แนะป้องกันติดเชื้อราจากแมว

* วันที่ 10 กันยายนทุกปี (World suicide prevention day) 

* สธ.ตั้งเป้าให้รพ.ชุมชน เป็น Smart Hospital 

* สธ.พร้อมถอย ไม่ให้อาชีพอื่นจ่ายยา

* คู่มือการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ประเภทผู้ป่วยใน  สำหรับข้าราชการ

*********************************************************

* วันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี

โดยกลุ่มพัฒนาวิชาการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาวัณโรคในประชากร

กลุ่มเสี่ยงให้เข้าสู่ระบบการวินิจฉัยและรักษาโดยเร็ว เพื่อยุติวัณโรค

(End TB meeting) ระดับเขต ณ  โรงแรมเมธาวลัยชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  นายแพทย์สมาน  ฟูตระกูล 

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี 

เป็นประธานประชุมในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๘๐ คน 

  

 

 

 

 **********************************************************

สัมมนาวิชาการ ปี 2561
๑๐๐ ปี สาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่ ๕
17กย.61 ผอ.ตรวจเยี่ยมกลุ่มพัฒนาวิชาการ
ประชุม End TB 2561
ประชุมHIV สคร.5 ราชบุรี กับสคร.6 ชลบุรี
เครื่อข่ายวัณโรค สสจ.ปัตตานี
นิเทศ ติดตาม
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=-7nzSIytdpY
Big Cleaning day 16 - 7 - 2018
ปลูกต้นไม้ 26 กค.2561
ออกกำลังกาย
NOC - TB กค.2561
เทศบาล
เทศบาล ต.โพธิ์พญา

กลุ่มพัฒนาวิชาการ (ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์)

ถนนศรีสุริยวงค์ ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๓๒๓๓-๘๓๐๗-๘, ๐-๓๒๓๒-๘๕๗๕, ๐-๓๒๓๒-๕๕๖๐

E-mail : Saltdpc4@yahoo.com

Copyright 2011 ข่าวประชาสัมพันธ์. Designed by Joomla 1.7 templates and web hosting by justhost reviews. All Rights Reserved.