อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561 วันเผยแพร่

 

 แนวทางการจัดทำวารสาร

๑.Flow chart วารสาร ๒๕๖๐

๒.คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

๓.ใบสมัครส่งบทความ

 

*********************************************************

 

*********************************************************

 

 ***********************************************

 

*********************************************************

 1. 

 

2. แนวทางปฏิบัติป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก XDRTB

 

  ********************************************************

 

มูลนิธิเอดส์แคร์ประเทศไทย
สัมมนาวิชาการ ปี 2561
ประชุมHIV สคร.5 ราชบุรี กับสคร.6 ชลบุรี
เครื่อข่ายวัณโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=-7nzSIytdpY
สัมมนาวิชาการ ปี 2561

กลุ่มพัฒนาวิชาการ (ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์)

ถนนศรีสุริยวงค์ ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๓๒๓๓-๘๓๐๗-๘, ๐-๓๒๓๒-๘๕๗๕, ๐-๓๒๓๒-๕๕๖๐

E-mail : Saltdpc4@yahoo.com

Copyright 2011 ข่าวประชาสัมพันธ์. Designed by Joomla 1.7 templates and web hosting by justhost reviews. All Rights Reserved.